KWK C/42/17/18 – „Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu w 2018 roku”.

„Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu w 2018 roku”.

Część I:        Szkolenia w dziedzinie BHP, prawa pracy oraz kursów  uprawniających do prowadzenia instruktaży,

Część II:       Szkolenia i kursy komputerowe,

Część III:     Szkolenia i kursy w zakresie górniczym i wentylacji,

Część IV:     Szkolenia i kursy w zakresie mechanicznym i szybowym,

Część V:       Szkolenia i kursy w zakresie elektrycznym i energetycznym,

Część VI:     Szkolenia i kursy w zakresie spawalniczym,

Część VII:    Szkolenia i kursy w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń           transportu bliskiego,

Część VIII: Szkolenia i kursy w zakresie zagrożenia radiacyjnego,

Część IX:     Szkolenia i kursy w zakresie archiwizacji,

Część X:           Szkolenia i kursy w zakresie obróbki skrawaniem.

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I: 1500,00 zł

Część II: 100,00 zł

Część III: 1500,00 zł

Część IV: 2 800,00 zł

Część V: 5 000,00 zł

Część VI: 1 700,00 zł

Część VII: 1200,00 zł

Część VIII: 200,00 zł

Część IX: wadium nie jest wymagane

Część X: wadium nie jest wymagane

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 29.12.2017
  • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian