KWK J-M/13/18 Zabudowa kondensatorów …..

„Zabudowa kondensatorów do kompensacji mocy biernej dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu Zdroju KWK „Jas – Mos”.

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100).
 2. Ogłoszenie UZP -571544-N-2018 z dnia 2018-06-12 r.
  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 20.06.2018
  • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian