KWK J-M/15/18 Dostawa pomp…

Dostawa pomp odwadniających dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu Zdroju KWK „Jas-Mos”.

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości : 4 600,00zł (słownie: cztery tysiące sześćset złotych 00/100)
 2. Ogłoszenie nr 587086-N-2018 z dnia 11.07.2018r.
  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Dostawy
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 19.07.2018
  • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian