KWK J-M/17/18/19 Świadczenie usług serwisu technicznego, napraw bieżących, przeglądów okresowych oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów do urządzeń elektrycznych w stacjach wentylatorów głównych Jas IV i Jas VI dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas – Mos” w Jastrzębiu Zdroju.

znak sprawy: KWK J – M/17/18/19

Świadczenie usług serwisu technicznego, napraw bieżących, przeglądów okresowych oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów do urządzeń elektrycznych w stacjach wentylatorów głównych Jas IV i Jas VI dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas – Mos” w Jastrzębiu Zdroju.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)

Termin składania ofert upływa dnia 19.09.2018 r. o godz. 9:00.

Zamawiający otworzy oferty w dniu 19.09.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 112 (parter).

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 19.09.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian