KWK J-M/19/18/19 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego na powierzchni  dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju:

 

„Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego na powierzchni  dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju:

Część I:    Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego na powierzchni – obsługa stacji 110 kV wraz z rozdzielniami 6 kV „Słaba”  i „Mocna”  wraz z przynależnymi instalacjami.
Część II:    Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego na powierzchni – obsługa rozdzielni 6 kV szybu IV wraz z przynależnymi instalacjami
Część III:    Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego na powierzchni – obsługa pozostałych rozdzielni w obiektach i budynkach powierzchniowych  wraz z przynależnymi instalacjami.”

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)

Część II: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100)

Część III: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO

 

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 05.12.2018
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian