KWK J-M/20/18 – „Likwidacja wybranych obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju. CZĘŚĆ I i lub CZĘŚĆ II i/lub CZĘŚĆ III

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

Część II – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

Część III – 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)

Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 23.10.2018
  • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian