KWK J-M/22/18/19- „Likwidacja szybu JAS VI wraz z obiektami budowlanymi i infrastrukturą przynależną w SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju zlokalizowanych w Połomii przy ulicy Wolności, gm. Mszana, dz. Nr 213/34”

„Likwidacja szybu JAS VI wraz z obiektami budowlanymi i infrastrukturą przynależną w SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju zlokalizowanych w Połomii przy ulicy Wolności, gm. Mszana, dz. Nr 213/34”

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ- 30 DNI

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 115 000,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych 00/100)

Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO

https://efo.coig.biz/inquiries/show/0cf2d4eb-bba7-4523-9754-086421ecd44e

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 08.11.2018
    • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian