KWK J-M/06/18 – „Dostawa sprężonego powietrza dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. KWK „Jas-Mos” Oddział w Jastrzebiu – Zdroju”

„Dostawa sprężonego powietrza dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. KWK „Jas-Mos” Oddział w Jastrzebiu – Zdroju”

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 39 000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100)

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 16.04.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian