KWK J-M/09/18 Wzmocnienie obudowy…

Wzmocnienie obudowy poprzez zabudowę międzyodrzwi w SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos”

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100),
 2. Numer ogłoszenia 543900-N-2018 z dnia 2018-04-12 r.
  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 09.05.2018
  • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian