KWK J-M/14/17 „Likwidacja 20 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” IV Części

„Likwidacja 20 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”:

Część I:

Zadanie 1:      Likwidacja budynku napraw maszyn roboczych

Zadanie 2:      Likwidacja budynku warsztatu napraw sprzętu szybu IV

Zadanie 3:      Likwidacja budynku flokulacji

Zadanie 4:      Likwidacja kolejki wznoszącej do wywrotu wozów przy szybie Jas IV

Zadanie 5:      Likwidacja magazynu nr 1

Zadanie 6:      Likwidacja magazynu nr 2

Zadanie 7:      Likwidacja baraku magazynowego rejon szybu Jas IV

Część II:

Zadanie 1:      Likwidacja budynku łaźni „N II”

Część III:

Zadanie 1:      Likwidacja magazynu działu strzelniczego

Zadanie 2:      Likwidacja pawilonu biurowego

Zadanie 3:      Likwidacja garaży samochodowych

Zadanie 4:      Likwidacja poczekalni i biura transportu

Zadanie 5:      Likwidacja stołówki + podstacja 6 kV

Zadanie 6:      Likwidacja budynku ZSP

Część IV:

Zadanie 1:      Likwidacja baraku magazynowego rejon szybu Jas II

Zadanie 2:      Likwidacja budynku sprężarek wysokoprężnych – warsztatów i stolarni

Zadanie 3:      Likwidacja kompleksu warsztatowego

Zadanie 4:      Likwidacja budynku warsztatów

Zadanie 5:      Likwidacja hali warsztatowej

Zadanie 6:      Likwidacja budynku warsztatowo – biurowego”.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w zakresie:

Cz. I: w wysokości: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100)

Cz. II: w wysokości: 28 000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100)

Cz. III: w wysokości: 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100)

Cz. IV: w wysokości: 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100)

Okres związania ofertą 30 dni.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 28.09.2017
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian