KWK J M/15/17 Dostawa rur stalowych kołnierzowych wraz z osprzętem do montażu dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas – Mos” w Jastrzębiu – Zdroju wraz z transportem Część I: Dostawa rur i kształtek stalowych Część II: Dostawa elementów złącznych Część III: Dostawa uszczelek Część IV: Dostawa elementów zawieszenia rurociągów Część V: Dostawa armatury

Dostawa rur stalowych kołnierzowych wraz   z osprzętem do montażu dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas – Mos”   w Jastrzębiu – Zdroju wraz   z transportem

                                   Część I: Dostawa rur i kształtek stalowych

                                   Część II: Dostawa elementów złącznych

                                   Część III: Dostawa uszczelek

                                   Część IV: Dostawa elementów zawieszenia rurociągów

                                   Część V: Dostawa armatury

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 2 do SIWZ

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I: 4.000,00 (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

Część II: 600,00 (słownie: sześćset złotych 00/100)

Część III: 100,00 (słownie: sto złotych 00/100)

Część IV: 490,00 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100)

Część V: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Dostawy
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 24.10.2017
  • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian