KWK K 10/18 Wykonanie kosztorysu oraz projektów likwidacji…

Wykonanie kosztorysu oraz projektów likwidacji szybów I, II i III wraz z przynależną infrastrukturą dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński”

Elektroniczny Formularz Ofertowy

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 04.09.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian