KWK K/15/18/19 Świadczenie usług medycyny pracy w zakresie…..

Świadczenie usług medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, końcowych, specjalistycznych badań konsultacyjnych stanowiących część badań profilaktycznych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników oraz świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński”.

Wadium: 19 000,00 zł

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 20.07.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian