KWK K/17/18- „Przegląd i remont pięciu dmuchaw typu SPOMAX DR-700T zabudowanych w hali maszyn stacji odmetanowania po przepracowaniu 20 000 godzin dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w 2019 i 2020r.”

 1. „Przegląd i remont pięciu dmuchaw typu SPOMAX DR-700T zabudowanych w hali maszyn stacji odmetanowania po przepracowaniu 20 000 godzin dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w 2019 i 2020r.”
 2. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni
 3. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

 

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 25.09.2018
  • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian