KWK K/23/18/19 Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO).

Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO).

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 130 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
 2. Numer ogłoszenia 2018/S 19451449
 3. link do elektronicznego formularza ofertowego
  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 21.11.2018
  • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian