KWK K/26/18/19 – „2. Rozbiórka 3 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A. KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia”

„2. Rozbiórka 3 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A. KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia”

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO

TERMIN WIZJI: 22.01.2019r. godz 09:00

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 29.01.2019
    • Godzina składania ofert 11:30

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian