KWK K/29/18/19 – „Remont pomp odwadniających dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” Część I – Remont pomp typu OW. Część II – Remont pomp typu OS.

„Remont pomp odwadniających dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński”

Część I – Remont pomp typu OW.

Część II – Remont pomp typu OS.

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I: 15 000,00 zł

Część II: 2 000,00 zł

2. Termin związania ofertą: 30 dni

Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO

Zamawiający otworzy oferty w dniu 21.12.2018r. o godz. 1000

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 21.12.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian