KWK K/33/18/19: „Rozbiórka 8 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A., KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia.”

znak sprawy: KWK K/33/18/19

Nazwa postępowania: „Rozbiórka 8 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A., KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia.”

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego: kliknij

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy, 00/100 złotych)

Termin składania ofert upływa dnia 8 stycznia 2019 r. o godz. 08:00

Zamawiający otworzy oferty w dniu 8 stycznia 2019 r. o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 112 (parter).

 

UWAGA!!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa dnia 18 lutego 2019 r. o godz. 09:00

Zamawiający otworzy oferty w dniu 18 lutego 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 112 (parter).

 

UWAGA!!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa dnia 25 lutego 2019 r. o godz. 09:00

Zamawiający otworzy oferty w dniu 25 lutego 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 112 (parter).

 

UWAGA!!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa dnia 6 marca 2019 r. o godz. 08:00

Zamawiający otworzy oferty w dniu 6 marca 2019 r. o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 112 (parter).

 

UWAGA!!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert upływa dnia 13 marca 2019 r. o godz. 09:00

Zamawiający otworzy oferty w dniu 13 marca 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 112 (parter).

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 13.03.2019
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian