KWK K-J/02/18 – „Naprawa uszkodzeń w torach PKP linii 180 Dorota – Jęzor – Brzezinka w km 1,100 – 2,300 – tor nr 1” dla SRK S.A. Oddział KWK „Kazimierz – Juliusz”

Naprawa uszkodzeń w torach PKP linii 180 Dorota – Jęzor – Brzezinka w km 1,100 – 2,300 – tor nr 1” dla SRK S.A.  Oddział KWK „Kazimierz – Juliusz”

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 36 000,00 zł
 2. Termin związania ofertą: 30 dni
  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 21.06.2018
  • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian