KWK K-J/03/18 – „Naprawa uszkodzeń w torach PKP linii Dąbrowa Górnicza Towarowa – Panewnik w km 17,000 – 18,500 – tor nr 1 i tor nr 2” dla SRK S.A. Oddział KWK „Kazimierz – Juliusz”

„Naprawa uszkodzeń w torach PKP linii Dąbrowa Górnicza Towarowa – Panewnik w km 17,000 – 18,500 – tor nr 1 i tor nr 2” dla SRK S.A.  Oddział KWK „Kazimierz – Juliusz”

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100)

2. Termin związania ofertą: 30 dni

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 28.06.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian