KWK K-J/04/18 – „Likwidacja obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami, dla SRK S.A. Oddziału KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu. Część I 1. Budynek głównej stacji zasilającej 6 kV rejon Juliusz. 2. Sieci rozdzielcze średniego napięcia rejon Juliusz. Część II 1. Budynek głównej stacji zasilającej 6 kV rejon Kazimierz. 2. Sieci rozdzielcze średniego napięcia rejon Kazimierz. 3. Estakada kablowa

„Likwidacja obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy       i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami,  dla SRK S.A. Oddziału KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu.

 

Część I

 1. Budynek głównej stacji zasilającej 6 kV rejon Juliusz.
 2. Sieci rozdzielcze średniego napięcia rejon Juliusz.

 

Część II

 1. Budynek głównej stacji zasilającej 6 kV rejon Kazimierz.
 2. Sieci rozdzielcze średniego napięcia rejon Kazimierz.
 3. Estakada kablowa
 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Cześć I: 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100)

Cześć II: 3 300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych 00/100)

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 28.06.2018
  • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian