KWK K-J/05/18- „Likwidacja obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami, dla SRK S.A. Oddziału KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu.” CZĘŚĆ I , CZĘŚĆ II

„Likwidacja obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami, dla SRK S.A. Oddziału KWK „Kazimierz Juliusz”  w Sosnowcu.”

Część I

 1. Budynek nadszybia szybu Karol.
 2. Budynek maszyny wyciągowej szybu Karol.
 3. Budynek maszyny wyciągowej szybu Juliusz.
 4. Budynek warsztatu elektrycznego rejon ,,Juliusz”
 5. Szybowa wieża wyciągowa szybu Karol.

 Część II

 1. Budynek rozdzielni 380V i 500V przy szybie K II.
 2. Budynek magazynu głównego.
 3. Budynek centrali telefonicznej.
 4. Wieża reflektorowa.
 5. Stacja paliw.
 6. Budynek pomieszczeń biurowych i pomocniczych.
 7. Warsztat remontowy toru normalnego i wagonów.
 8. Budynek transportu i zajezdnia lokomotyw normalnotorowych.
 9. Budynek warsztatów mechanicznych R-I.
 10. Budynek pompowni –zbiornik oleju.
 11. Bocznica kolejowa (normalnotorowa).

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ; 30 DNI

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

Część II: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 26.07.2018
  • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian