KWK K-J/01/18 Świadczenie usług utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego

 1. Świadczenie usług utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego w zakresie energomaszynowym i mierniczo-geologicznym na rok 2018 w SRK S.A. Oddział KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)

nr ogłoszenia 504066-N-2018 z dnia 2018-01-11.

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 22.01.2018
  • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian