KWK K-J/01A/18 „Świadczenie usług utrzymania …

„Świadczenie usług utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego w zakresie energomaszynowym i mierniczo-geologicznym na rok 2018 w SRK S.A. Oddział KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu.

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)
 2. Numer ogłoszenia 545215-N-2018 z dnia 16.04.2018r.
  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 27.04.2018
  • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian