KWK K-J/04/17/18 – „Likwidacja 16 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami, dla SRK S.A. Oddziału KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu”.

„Likwidacja 16 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy  i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami,  dla SRK S.A. Oddziału KWK „Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu”.

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 48 000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100)
 2. Termin związania ofertą: 30 dni
  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 24.10.2017
  • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian