KWK K-J/06/16/17/N – Likwidacja obiektów budowlanych w rejonie szybów głównych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Kazimierz – Juliusz” w Sosnowcu w tym: Część I: Zadanie 1: Rurociągi wody podsadzkowej rejon Kazimierz . Zadanie 2: Budynek do regeneracji i zbrojenia odstawy. Zadanie 3: Stacja paliw. Zadanie 4: Wiata na gazy techniczne. Zadanie 5: Sprężarkownia (magazyny ME i MM). Zadanie 6: Nagrzewnice. Zadanie 7: Przetwornice (do szybu K II). Zadanie 8: Labolatorium elektryczne. Zadanie 9: Budynek warsztatów mechanicznych R-I. Zadanie 10: Kontener dla kierowców. Część II: Zadanie 1: Budynek stacji wentylatorów głównych szybu Karol. Zadanie 2: Pompownia Juliusz. Zadanie 3: Rurociąg wody podsadzkowej rejon Juliusz. Zadanie 4: Budynek nadszybia szybu Maczki. Zadanie 5: Budynek stacji wentylatorów głównych szybu Maczki. Zadanie 6: Budynek zmywczy. Zadanie 7: Muszla podsadzkowa. Zadanie 8: Zbiornik wody posadzkowej. Zadanie 9: Rurociąg wody posadzkowej rejon Maczki.

Likwidacja obiektów budowlanych w rejonie szybów głównych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi  obiektami dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Kazimierz – Juliusz”  w Sosnowcu w tym:

 

Część I:

Zadanie 1:          Rurociągi wody podsadzkowej rejon Kazimierz .

Zadanie 2:          Budynek do regeneracji i zbrojenia odstawy.

Zadanie 3:          Stacja paliw.

Zadanie 4:          Wiata na gazy techniczne.

Zadanie 5:          Sprężarkownia (magazyny ME i MM).

Zadanie 6:          Nagrzewnice.

Zadanie 7:          Przetwornice (do szybu K II).

Zadanie 8:          Labolatorium elektryczne.

Zadanie 9:          Budynek warsztatów mechanicznych R-I.

Zadanie 10:        Kontener dla kierowców.

 

Część II:

Zadanie 1:          Budynek stacji wentylatorów głównych szybu Karol.

Zadanie 2:          Pompownia Juliusz.

Zadanie 3:          Rurociąg wody podsadzkowej rejon Juliusz.

Zadanie 4:         Budynek nadszybia szybu Maczki.

Zadanie 5:         Budynek stacji wentylatorów głównych szybu Maczki.

Zadanie 6:          Budynek zmywczy.

Zadanie 7:         Muszla podsadzkowa.

Zadanie 8:          Zbiornik wody posadzkowej.

Zadanie 9:         Rurociąg wody posadzkowej rejon Maczki.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 30.12.2016
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian