KWK K/03/18 Wykonanie remontu zawieszeń naczyń i lin wyrównawczych

Wykonanie remontu zawieszeń naczyń i lin wyrównawczych eksploatowanych w górniczych wyciągach szybowych szybów I, II, III dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” w 2018r.

Nr ogłoszenia 516337-N-2018 z dnia 09.02.2018r.

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)
  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 22.02.2018
  • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian