KWK K/04/18 Obsługa powierzchni składowych…

„Obsługa powierzchni składowych SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński”

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 27 000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100)
 2. nr ogłoszenia 543042-N-2018 z dnia 11.04.2018r.
  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 20.04.2018
  • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian