KWK K/04A/18- „Świadczenie usług w zakresie pompowania wody z niecki kanału Branickiego dla SRK S.A. Bytom Oddział w Suszcu KWK ”Krupiński”

„Świadczenie usług w zakresie pompowania wody z niecki kanału Branickiego dla SRK S.A. Bytom Oddział w Suszcu KWK ”Krupiński”

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 DNI
 2. OFERTA POWINNA BYĆ ZABEZPIECZONA WADIUM W WYSOKOŚCI: 24 000,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH 00/100).
  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 16.04.2018
  • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian