KWK K/05/17/18- „Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału KWK „Krupiński” w Suszcu”

„Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka  dla pracowników SRK S.A. Oddziału KWK „Krupiński” w Suszcu”

 

Wadium: 30 000,00 zł

Okres związania ofertą 60 dni

Nr ogłoszenia 2017/S 165-339503

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 09.10.2017
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian