KWK K/05A/18 Wykonanie 56 sztuk otworów badawczych………

Wykonanie 56 sztuk otworów badawczych zlokalizowanych na terenie budowli ziemnej zlokalizowanej na północ od zakładu głównego SRK S.A. Oddział Suszec KWK „Krupiński” wraz z pobraniem prób w celu określenia ilości zabudowanego materiału skalnego oraz określenie jego parametrów technicznych”.

Wadium: 10 000,00 zł

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 21.05.2018
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian