KWK K/07/17/18 Dokumentacja hydrogeologiczna złoża węgla kamiennego…..

Dokumentacja hydrogeologiczna złoża węgla kamiennego KWK „Krupiński” dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński”.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 13.10.2017
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian