KWK K/18/17/18 Świadczenie całodobowych usług pierwszej pomocy pielęgniarskiej….

Świadczenie całodobowych usług pierwszej pomocy pielęgniarskiej oraz pełnienia stacjonarnych dyżurów pielęgniarskich w Punkcie Pierwszej Pomocy Oddziału KWK „Krupiński”.

Wadium: 9 000,00 zł.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 19.01.2018
    • Godzina składania ofert 12:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian