KWK M/12/18/19 – Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy

Znak sprawy: KWK M/12/18/19

Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy

 Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego

Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości  160 000,00zł

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 27.11.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian