KWK M/12A/18/19 – „Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy”

znak sprawy: KWK M/12A/18/19

„Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy”

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego

Oferta winna zabezpieczona wadium w wysokości 160 000,00zł

Termin składania ofert upływa w dniu 03.01.2019r. o godz. 09:30

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 03.01.2019
    • Godzina składania ofert 09:30

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian