KWK M/17A/18/19 2. Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku.

Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2019 roku.

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
 2. Numer ogłoszenia 664277-N-2018 z dnia 27.12.2018r.
 3. link do elektronicznego formularza oferowego
  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Dostawy
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 07.01.2019
  • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian