KWK M/21A/18/19 Świadczenie usług krajowego transportu drogowego na 2019 rok dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”.

Świadczenie usług krajowego transportu drogowego na 2019 rok dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 000,00 zł(słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 20.02.2019
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian