KWK M/22/18/19 – „Rozbudowa obiektu mostowego nad potokiem Chudowskim w ciągu DK 44 oraz rozbiórka progu wodnego wraz z budową umocnienia fragmentu cieku potoku Chudowskiego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”.

Znak sprawy: KWK M/22/18/19

„Rozbudowa obiektu mostowego nad potokiem Chudowskim w ciągu DK 44 oraz rozbiórka progu wodnego wraz z budową umocnienia fragmentu cieku potoku Chudowskiego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”.

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego

Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 160 000,00zł.

Termin składania ofert upływa w dniu 06.02.2019r. o godz. 10:00

Uwaga: Ogłoszenie i SIWZ, które były zamieszczone na stronie internetowej w dniu 09.01.2019r. zostały omyłkowo usunięte z serwera.   W dniu dzisiejszym zostały ponownie zamieszczone.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 06.02.2019
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian