KWK M/24/18/19- „Wykonanie analiz materiałów zasypowych do szybu IV i III” dla Oddziału Kopalnia Węgla Kamiennego „Makoszowy”.

„Wykonanie analiz materiałów zasypowych do szybu IV i III” dla Oddziału Kopalnia Węgla Kamiennego „Makoszowy”.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 DNI

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO

https://efo.coig.biz/inquiries/show/58379a70-db08-44e6-a860-80e8a0c10f53

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 16.01.2019
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian