KWK M 25 16 – Świadczenie usług serwisowych urządzeń chłodniczych eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016 roku.

„Świadczenie usług serwisowych urządzeń chłodniczych eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016 roku.
Część 1: Świadczenie usług serwisowych urządzeń chłodniczych produkcji TERMOSPEC Spółka z o.o.
Część 2: Świadczenie usług serwisowych urządzeń chłodniczych produkcji EUROTECH Spółka z o.o.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 22.04.2016
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian