KWK M 27/15/16 – Dostawa zgrzebeł kompletnych kutych i obejm

Dostawa zgrzebeł kompletnych kutych i obejm, w tym:

Część I – Dostawa zgrzebeł kompletnych kutych 2xØ34×126-150 L – 799.
Część II – Dostawa zgrzebeł kompletnych kutych 2xØ30×108-140/E260 L – 778.
Część III – Dostawa zgrzebeł kompletnych kutych 2xØ34×126-150/E260 L – 778.
Część IV – Dostawa obejm zgrzebeł kompletnych kutych 2x Ø30 z nakrętką M27x2 oraz 2x Ø34 z nakrętką M30x2.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 08.12.2015
    • Godzina składania ofert 12:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian