KWK M/WR/01/18 – „Świadczenie usług informatycznych i telekomunikacyjnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy”

„Świadczenie usług informatycznych i telekomunikacyjnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy”

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Zamówienie z wolnej ręki
    • Termin składania ofert 21.02.2018
    • Godzina składania ofert 9:45

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian