KWK M/05/17 „Aktualizacja modelu odwadniania i zabezpieczenia czynnych zakładów górniczych przed zagrożeniem wodnym, z uwzględnieniem obecnej sytuacji hydrogeologicznej – Etap I i Etap II”

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 13 000,00zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100)

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 01.06.2017
    • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian