KWK M/12/17/18 Dostawa sprężonego powietrza (…)

Dostawa sprężonego powietrza dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy w 2018 roku.

Wadium:    11 900,00 zł (słownie jedenaście tysięcy dziewięćset złotych)

OGŁOSZENIE UZP: 500194-N-2018 z dnia 02.01.2018r.

 

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 09.01.2018
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian