KWK M/15/17/18- „Świadczenie usług krajowego transportu drogowego w zakresie: – samochód dostawczo – osobowy 1-1,4t dyżurny z kierowcą + 5 pasażerów – samochód dostawczy – osobowy 1-1,4t z kierowcą + 2 pasażerów, – samochód dostawczy – osobowy 1-1,4t z kierowcą + 6 pasażerów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy”.

„Świadczenie usług krajowego transportu drogowego w zakresie:

– samochód dostawczo – osobowy 1-1,4t dyżurny z kierowcą + 5 pasażerów

– samochód dostawczy – osobowy 1-1,4t z kierowcą + 2 pasażerów,

– samochód dostawczy – osobowy 1-1,4t z kierowcą + 6 pasażerów”

dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy”.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – 30 DNI

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 19.01.2018
    • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian