KWK M/16/17/18 Wykonywanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych……

Wykonywanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych urządzeń wyciągowych, lin, obudów szybowych, urządzeń górniczych oraz specjalistycznych badań maszyn i urządzeń” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018 r.

Wadium: 8 500,00 zł

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 26.03.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian