KWK M/17/17/18- „Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiektach” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2018 rok Oddział KWK „Makoszowy”.

 1. „Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiektach” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2018 rok Oddział KWK „Makoszowy”.

2. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).

3. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 DNI

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 22.01.2018
  • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian