KWK M/30/16 Dostawa aparatury elektrycznej i elektronicznej…..

Dostawa aparatury elektrycznej i elektronicznej dla jednostek trakcyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016 roku.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 09.05.2016
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian