KWK M/34/15/16 – Remont sprzętu wiertniczego oraz wiertnic dołowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”.

Część I:    Remont sprzętu wiertniczego produkcji firmy Fabryka Maszyn i Urządzeń OMAG Sp. z o. o. dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”.

Część II:     Wykonanie remontu wiertnic dołowych MDR-06A wraz
z osprzętem produkcji firmy ZMUW Engineering Sp. z o.o. dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 23.11.2015
    • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian