KWK M/36/15 – „Dostawa spągoładowarki z czerpakiem przybierkowym typu skrzyniowego z wypychakiem hydraulicznym”.

„Dostawa spągoładowarki z czerpakiem przybierkowym typu skrzyniowego z wypychakiem hydraulicznym”.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 24.11.2015
    • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian